studentmapa.pl
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
al. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. (61) 655-33-33