studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat:
tel. 61/ 865-02-21 wew. 12
Rekrutacja:
tel. 61/ 670-33-11
lub 662-22-11-33