studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133