studentmapa.pl
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80