studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
ul. Henryka Siemiradzkiego 1A,
71-331 Szczecin
tel. 796 308 468