studentmapa.pl
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Centrum Rekrutacyjne:
ul. Strzegomska 55
pok. nr 14
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 31
tel. 71 356 15 32
tel. 71 356 15 73