studentmapa.pl
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel. 22 559 21 05,
22 559 21 06,
22 559 22 35