studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 00
fax: (22) 348 65 01