studentmapa.pl
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 44