studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa
tel. +48 22 562 35 00
Dział rekrutacji:
tel. +48 22 562 35 12