studentmapa.pl
Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa
tel.: 0-22 55 49 111, 0-22 55 49 126