studentmapa.pl
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21