studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 2
43-603 Jaworzno
tel. 660 075 277
jaworzno@wsb.net.pl