studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
ul. Pocztowa 5
11-500 Giżycko
tel. 602 466 522 lub 87 428 35 35
gizycko@wsb.net.pl