studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
ul. Starzyńskiego 2B
11-200 Bartoszyce
tel. 696 060 056 lub 89 762 07 88
bartoszyce@wsb.net.pl