studentmapa.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00