studentmapa.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelaria
e-mail: aps@aps.edu.pl