studentmapa.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Telefon:
+(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków