studentmapa.pl
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 576