studentmapa.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20
81-745 Sopot
tel. +48 58 721 46 46