studentmapa.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii w Sopocie
ul. Polna 16/20
81-745 Sopot
tel. + 48 22 103 26 30