studentmapa.pl
Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
tel. (22) 631-05-75, 22 888 28 55 - 56
rekrutacja tel. 22 535 01 49
studia podyplomowe tel. 22 535 01 43