studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu
ul. A. Kośnego 72
45-372 Opole
tel. 77 40 19 444
opole@wsb.wroclaw.pl