studentmapa.pl
Uniwersytet WSB Merito Chorzów
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów
tel. 32 349 84 74