studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
ul. Bielska 17
43-430 Skoczów
tel. 608 708 111