studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
tel. 583 419 851