studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
tel. 58 341 98 51
rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl