studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
ul. Piłsudskiego 9
44-100 Gliwice
tel. 32 335 40 19 wew. 11
rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl