studentmapa.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9
40-326 Katowice
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53