studentmapa.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 27 11 230, 61 27 11 200