studentmapa.pl
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. + 48 22 103 26 30