studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w Rybniku
Dziekanat i Rekrutacja:
ul. Kościuszki 54,
44-200 Rybnik
(budynek Politechniki Śląskiej)
tel. 42 683 44 18
504 203 917