studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 71
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych:
tel. 668 846 740