studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 61
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych:
tel. 668 846 740