studentmapa.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
ul. Brzozowa 5/7,
93-101 Łódź
tel. (+ 48) 538 637 079
rekrutacja@wsb.lodz.pl