studentmapa.pl
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
ul. Zielona 27,
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 44 99 100